ديگر ابزار ها
نام کاربری
نام
تحصیلات
وضعیت تاهل
جنسیت
جستجو
مشخصات
محسن سقایی
2 پست
موزیک

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد: زبان انگلیسی پرمخاطب‌ترین زبان استفاده‌ شده‌ی دنیاست. در کل زمین حدود ۴۰۰ میلیون نفر انگلیسی‌ زبان وجود دارد و ۵۰۰ میلیون نفر نیز انگلیسی را به عنوان زبان دوم استفاده می‌کنند. پس در کل حدود یک میلیارد نفر در دنیا زبان هم را متوجه می‌شوند. بنابراین تدریس خصوصی زبان انگلیسی وسیله ای موثر برای ارتباط با دنیا است.

زبان انگلیسی زبان رسمی اخبار و اطلاعات مبادله‌شده‌ی جهان است. حدود نیمی از روزنامه‌های منتشر‌شده‌ی جهان به انگلیسی است. تنها در کشور هند سه هزار مجله‌‌ی انگلیسی‌ زبان منتشر می شود. ۷۵ درصد تله‌تکس‌های دنیا به انگلیسی فرستاده می‌شود.حدود ۷۰ درصد ایمیل‌های دنیا به انگلیسی فرستاده می‌شوند. یادگیری زبان انگلیسی از طریق تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد می‌تواند یک مزیت برای پیدا کردن کار یا مهاجرت حتی به کشور‌های غیر انگلیسی ‌زبان برای شما حساب شود .با یادگیری هر زبانی دید شما نسبت به زندگی بازتر خواهد شد و شخصیتتان پخته‌تر شده و حتی ذهنتان نیز تقویت می‌شود.

به گفته بسیاری از زبان شناسان، زبان یک مهارت است که برای یادگیری آن باید تمرین زیادی کرد. از آنجا که فرایند یادگیری زبان بسیار کند عمل می کند، این تمرین باید متناوب، مستمر و طولانی باشد در غیراین صورت اثر بخشی آن کم می شود.تناوب برای یادگیری زبان انگلیسی به این صورت است که ظرفیت و حجم محدودی از کتاب مورد نظر را در فاصله های معین که در مورد زبان انگلیسی سه تا شش روز در هفته توصیه می شود مورد مطالعه قرار داد. استمرار یعنی تکرار این مطالعه بدون تعطیلی. لذا برای
سلام محسن سقایی هستم از اعضای جدید یونی آزاد